Dong Haichuan's Students

Yin Fu

Ma Weiqi

Shi Jidong

Cheng Tinghua

Song Changrong

Liu Baozhen

Cheng Dianhua

Song Yongxiang

Liu Dekuan

Liu Fengchun

Liang Zhenpu

Zhang Zhaodong

Li Cunyi

Fan Zhiyong